P.P.H.U.  STAKOV                                         Zbigniew Stachów


         O projekcie Rozwój działalności eksportowej firmy P.P.H.U. STAKOV Zbigniew Stachów

 1. ZAKRES I CEL PROJEKTU

  Ogólnym celem projektu jest rozwój działaności eksportowej firmy Stachów Zbigniew P.P.H.U (stakov) poprzez wporowadzenie nowego produktu na rynek francuski.

  Aby osiągnąć cel ogólny zrealizowane muszą być cele szczegółowe projektu::
  1. Pozyskanie nowego rynku zagranicznego (Francuskiego),
  2. Wprowadzenie nowego produktu eksportowego na rynek francuski,
  3. Nawiązanie kontaktów handlowych z nowymi partnerami francuskimi,
  4. Podpisanie kontraktów handlowych z podmiotami francuskimi.

 2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
  Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu      01.07.2013
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu     31.03.2014

 3. WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO WYRAŻONĄ WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

  PROJEKT „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ FIRMY ZBIGNIEW STACHÓW P.P.H.U „STAKOV” POPRZEZ WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK FRANCUSKI” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARKIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 29 428, 27 CHF


  PROJECT "DEVELOPMENT OF EXPORT BUSINESS COMPANY ZBIGNIEW STACHÓW P.P.H.U "STAKOV" THROUGH A NEW PRODUCT
  ON THE FRENCH MARKET” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
  THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEN UNION.
  VALUE OF CO-FINANCING: 29 428, 27 CHF